Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Arboretum - Heempark

in GIETHOORN

Wie een boom plant,

plant hoop !

Be the first of your friends to see this

Grondlegger: Jan Maat - Sinds 1996

Het Turfgat van Harm MAAT Jan z'n

Vroeger werd er op zeer veel plaatsen in het gebied rond Giethoorn turf gemaakt en o.a. verkocht naar plaatsen als Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen.

Op deze oude kaart uit de periode van eind 1800, zijn de vele grachten (sloten) waarlangs turf en hooi werd vervoerd naar Blokzijl en vervolgens naar Amsterdam en zelfs Engeland, duidelijk te zien.

Harm MAAT Janz'n, geboren 19 november 1849 en overleden 25 december 1909, was boer, rietsnijder en turfmaker in Giethoorn. Naast hun boerderij hadden zij, net als zo velen, er toen een kleine grutterswinkel bij en woonden aan de dorpsgracht in Giethoorn.

Hun boerderij bestond uit 8 á 10 melkkoeien met daarbij wat jongvee en enkele melkgeiten.

De percelen land welke zij in eigendom hadden lagen verspreid tussen Giethoorn en Blokzijl. Dat land werd gebruikt als hooi- wei- en rietland. Verder hadden zij enkele percelen waar turf werd gemaakt.

Via oude kadasterkaarten, en wat zijn zoon Jan Maat, geboren 7 mei 1878 en overleden 22 december 1955, vaak vertelde, hadden zij enkele percelen grond met daarbij een groot watergat liggen, met de naam het turfgat van Harm Maat Janzn, op de plaats waar nu het Arboretum - Giethoorn van de Euro-Hoeve is gemaakt Dat turfgat dateert uit de periode rond 1875. Deze gronden zijn in de periode rond 1930 gekocht en/of onteigend door de Nederlandse Staat en vervolgens ingepolderd en ontgonnen, en vervolgens heel toevalligerwijs weer aangekocht door Hendrik Maat ( de kleinzoon van Harm Maat Janzn en de vader van de grondlegger/oprichter van het Arboretum-Giethoorn, Jan Maat ( geboren 30 januari 1940). 

DUS EEN ARBORETUM MET EEN PRACHTIGE GESCHIEDENIS.

Hieronder 4 generatie's MAAT, welke allemaal hebben gewerkt op de grond van het huidige ARBORETUM-GIETHOORN

V.l.n.r.:

Harm Maat Janz'n, geb. 19-11-1849, overl. 25-12-1909 (geen foto beschikbaar)

Jan Maat, geb. 07-05-1878, overl. 22-12-1955

Hendrik Maat Jzn, geb. 02-02-1907, overl. 13-04-1993

Jan Maat, geb. 30-01-1940. Grondlegger en beheerder v.h. Arboretum