Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Arboretum - Heempark

in GIETHOORN

Wie een boom plant,

plant hoop !

Be the first of your friends to see this

Grondlegger: Jan Maat - Sinds 1996

Dieren & vogels die leven en genieten in en rond

het ARBORETUM - GIETHOORN

In de jaren 30 van de vorige eeuw vond inpoldering plaats van een groot moeras gebied rond GIETHOORN ter bevordering van de ontwikkeling van de landbouw en voedselbehoefte in Nederland en daar buiten.

In 1940 werd door de Nederlandse Staat een boerenbedrijf verkocht aan de familie MAAT op de plaats waar nu het ARBORETUM is gevestigd. Het adres was toen Wijk 3, nummer 9, Polder 4.

HENDRIK MAAT (geb. 02-02-1907) had met zijn gezin daar een gemengd bedrijf, bestaande uit melkkoeien, varkens, kippen en akkerbouw. Bij de akkerbouw ging het om consumptie aardappelen, voederbieten, rogge en haver.

In de periode tot 1963 werden alle koeien met de hand gemolken.

Hier op de foto Hendrik MAAT bezig met het melken van één van zijn zwartbonte Fries-Hollands koeien.  

Vanaf 1996 tot en met 2015 hebben wij gefokt met het Oud-Hollandse veeras 'De LAKENVELDER'. Prachtige, maar ook sterke en gezonde koeien. Echte 'dubbel-doel' koeien, d.w.z. ze kunnen behoorlijk wat melk produceren en daarnaast een super kwaliteit vlees.

Met veel genoegen, maar ook met een positieve financiele opbrengst hebben wij in deze 20 jaar genoten wat deze mooie 'Park-koeien' ons hebben gegeven. Wij, maar met ons veel anderen, hebben genoten van deze natuurlijke schoonheid in het landschap. Zij liepen eerst samen op de plaats waar vanaf 1996 het ARBORETUM zich ontwikkelde.  

Voor het kort houden van het gras in en rond het Arboretum houden en fokken wij ZWARTBLES STAMBOEK SCHAPEN. Dit is een Oud-Hollands schapenras wat veel pluspunten heeft.

Het is een groot sterk schaap met een beste vruchtbaarheid. Drie- & vierlingen komen veel voor. De Ooien produceren veel melk en kunnen prima 3 of 4 lammeren groot brengen. De lammeren worden gemakkelijk en zelf geboren. Een ideaal schaap, waar wij regelmatig stamboek ram- en ooilammeren van te koop hebben.

In het ARBORETUM is aan de zuidkant in 2009 een volière geplaatst. Hierin zitten 2 soorten vogels.

1. De Kakariki. Deze parkiet komt uit Nieuw-Zeeland. De naam komt uit het Maori en betekent groen. Kakariki's kunnen 16 jaar oud worden en zijn schitterende vogels met een super nieuwsgierig, lief en eigenwijs karakter.

2. Waterslager zang-kanaries. Komt v. oorsprong uit België

en wordt geheel voor de zang gekweekt. Het zijn mooie, sterke en meestal gele kanaries. Hun zang lijkt wat op dat van de nachtegaal

Voor de schapen is achter in het Arboretum in 2008 een schapen-boet geplaatst. Hier maken de schapen en lammeren veel gebruik van bij slecht regenachtig weer, maar ook in de winter bij vorst en sneeuw. En de lammeren worden hier geboren om beschermd te zijn tegen vossen en roofvogels.

MAAR, en dat is het leuke van deze schapenboet, ieder jaar broeden hier enkele paartjes van de Boeren Zwaluw. Prachtig om te zien. Ze vangen veel vliegen en andere insecten rond de schapen.

Wat is de natuur toch prachtig ! ! 

Bij de eerste aanplant jaren geleden zag je 'tuinvogels'. Nu vooral de onderbegroeiing toeneemt en vele struiken zich ontwikkelen, komen er steeds meer kleinere park- en tuinvogels.

Één daarvan is de GROENLING. De laatste jaren zitten er vast wel al 6 á 7 broedpaartjes.

De veren van de groenling hebben alle schakeringen van groen tot geel. Hij leeft het liefst in stekelige planten en dichte struiken. O.a. in coniferen. We hebben jaarlijks tegen de noordkant een aantal grote zonnebloemen en die hebben ze helemaal leeg gemaakt. SUPER ! 

Van deze KOOLMEES scharrelen er zowel in de zomer als in de winter tientallen rond. Bij de KONINGLINDE is een veldje met allerlei wilde bloemen. Dat trekt veel vlinders en bijen, maar ook deze koolmezen zie je er vaak.

Overal in het Arboretum hangen netkastjes, waar deze mooie vogels veel gebruik van maken.

Ze zijn ook dol op vetbollen en pinda's in de winter. Zelfs zoeken ze een beschutte plek op in de schapen-boet. Vooral bij sneeuw. Daar hangen we ook altijd vetbollen voor ze op. Soms gaan 2 vetbollen per dag door.

Op sommige plaatsen in Nederland neemt het aantal HUISMUSSEN af.

Maar in ons Arboretum is dat echt niet het geval. Het is weer het schapoen-boet wat ook vele huismussen trekt. Achter een balk of onder een dakplaat slepen ze hooi en verdorde plantenresten naar toe voor een nest. Hun nest netjes afwerken hebben ze nog nooit van gehoord. Soms hangt er meer naast, als er in. Maar dat geeft niet. Ze hebben het hier geweldig naar de zin. Zij eten alles. Zitten zelfs bij de schapen en lammeren in de voerbak, ook als die aan het vreten zijn. De lammeren-korrel hebben ze het liefst.

Een andere gast in het heem-park is de MEREL.

Lopen, springen en vliegen er wat op los. In de struiken een aantal nestjes. Je ziet ze bijna altijd op het groene deel tussen de bomen in het park. Maar ook in de wei bij de schapen. Hun favoriete maaltijd zijn regenwormen. Maar ook fruit en bessen vinden ze heerlijk. Zo gauw de bosbessen goed rijp zijn zitten ze er bij. Ons Arboretum is een paradijs voor het zwarte mannetje (zie foto) en het bruinachtige vrouwtje. De bessen van de HULST zijn een lekkernij voor hun. Begin december hebben ze de meesten al kaal.

Een opvallende verschijning in ons Arboretum, dit eigenwijze vogeltje; de ROODBORST. Soms scharrelt hij vlak naast mij als ik aan het snoeien of schoffelen ben in de tuin. Hij verstopt zijn nest heel goed, en voelt zich heel goed thuis in ons Arboretum. Prachtig zo'n klein druk vogeltje, wat soortgenoten zonder pardon weg jaagt.

Wie rustig rondloopt in ons Heempark ziet ze zelfs binnen in de Schapenboet.

Ze zoeken vaak een beschermd plekje.

Succes er mee ! !

De Gaai of Vlaamse Gaai is van oorsprong een schuwe bosbewoner. Maar in de herfst en winter zien wij hem vaak in ons Arboretum. Eikels vormen zijn hoofdmenu van de vroege herfst tot laat in het voorjaar. Daarnaast eten Vlaamse Gaaien zaden, fruit en insekten (vooral rupsen en kevers). Ze komen vanuit het omringende natuurgebied 'De Wieden' en zoeken voer e.d. in ons Arboretum. Een prachtige, vlugge vogel, waar ik veel van geniet in ons Heempark. Dus wij zijn voor de Vlaamse Gaai een aanvulling op het Nationaal Park.

De WILDE EEND is een vogel die van oudsher hier veel voorkomt. In de sloten rond het ARBORETUM zwemmen en broeden in het vroege voorjaar deze mooie watervogels. Een nest met 12 eieren komt regelmatig voor en na een maand broeden zie je van dichtbij de ouders met een kroost zwemmen. Een prachtig gezicht. Kom ook kijken en geniet ervan. Ze blijven het hele jaar in de buurt aanwezig.