Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Arboretum - Heempark

in GIETHOORN

Wie een boom plant,

plant hoop !

Be the first of your friends to see this

Grondlegger: Jan Maat - Sinds 1996

N O T E R E N ! !

Zaterdag 2 september 2017, eerst volgende OPEN-DAG van 10 tot 17 uur.

Met van 14 tot 15 uur een SOLOCONCERT in de natuur, mét de natuur door DJEMBU

Djembu komt met een reeks soloconcerten die worden gegeven in de buitenlucht. Als speellocatie voor deze bijzondere concertreeks is o.a. gekozen voor het ARBORETUM in GIETHOORN.

Muziek en omgeving gaan volledig in elkaar op.

Een genre dat doorgaans wordt aangeduid met de term 'ambient'; muziek met een meditatief karakter.

DIT WAS EEN PRACHTIGE DAG EN VEEL BEZOEKERS ! ! 

In ons ARBORETUM voel je je anders, hier ervaar je die kleine alledaagse natuurlijke dingen.

Waar dauwdruppels fonkelen als diamantjes aan de bladeren van de ACER CONSPICUUM 'RED FLAMINGO' (Japanse Esdoorn), waar het gezang van de lijster je vrolijk stemt, waar de geuren van bloemen van verschillende bomen je neus prikkelen en waar de schoonheid van de jonge knoppen en scheuten van de LARIX KEAMPFERI ( Japanse Lork) je diep van binnen een intens warm en behaaglijk gevoel geven. En als je oog wordt gestreeld in de herfst van de facinerende kleurenpracht van de ACER RUBRUM 'OKTOBER GLORY' (Rode Esdoorn), dan verdwijnen alle stressgevoelens uit je lichaam en geest.

Spontaan uit de ervaring van al die positieve emoties bij mensen ontstaat de mond-tot-mond reclame van : DAAR MOET JE EENS GAAN KIJKEN & GENIETEN.

En dát is voor ons ARBORETUM al voldoende.

Maar alles wat groeit en bloeit heeft een verleden. En vandaar dat wij graag eerst wat willen vertellen over de history van de plaats, de omvang en de eerste spa in de grond van het ARBORETUM in GIETHOORN.  

"De inhoud van de HISTORIE

vindt je terug in wat er nu groeit"

HISTORIE

1685

Als gevolg van de kleinschalige, maar gestage en veelvuldige turfwinning vanaf de 16de eeuw was het lage deel van het Land van Vollenhove geleidelijk aan onbegaanbaar en te nat voor de landbouw geworden. 

1920

De ingebruikname van het gemaal A.F. Stroink in 1920 aan de Zuiderzee-dijk tussen Blokzijl en Vollenhove, verbeterde de waterhuishouding van het hele gebied aanmerkelijk. Daarna werden plannen gemaakt voor inpoldering (waterpeilbeheer) en ontginning (vlakmaken, bezanden, draineren en inrichten) tot landbouwgrond.

1928

Met dit doel werd in 1928 de N.V. Ontginningsmaatschappij Land van Vollenhove opgericht, onder leiding van dijkgraaf A.F. Stroink. Als ringvaart voor de waterhuishouding en als scheepvaartweg werden twee kanalen gegraven: Beukers-Steenwijk en Steenwijk-Ossenzijl. Voor de huisvesting van de polderwerkers werden zes Rijkswerkkampen gebouwd.

1939

In de dertiger jaren van de vorige eeuw werden er de eerste boederijen (van totaal bijna 100) aan rechte wegen gebouwd. In 1939 werd het bedrijf wat nu de naam draagt van 'EURO-HOEVE' gebouwd en in april 1940 uitgegeven aan de familie MAAT. Andere boerderijen dragen de namen van figuren uit de vaderlandse geschiedenis, zoals Aremberg, Hoorne, Henegouwen, etc. Omdat deze boerderij, ( en 3 anderen aan de Westerse Vaart) werden uitgegeven april 1940, stonden de Duitse bezetters het niet toe dat hier ook namen op kwamen van Nederlande Staatslieden. Van 1940 tot 1963 dus geen naam op deze boerderij.

1961

Na het afkomen van een landelijk ontginningsverbod in 1961 werden de werkzaamheden echter voortijdig afgerond. Van de geplande ontginning van 6.700 ha was toen 4.000 ha gerealiseerd, verdeeld over vijf polders (afdelingen I-V). Deze polders heetten: Giethoorn (I), Gelderingen (II), Halfweg (III), Wetering-Oost (IV) en Wetering-West (V). Te midden van deze polders, in afdeling IV, begon men in 1952 met de aanleg van een nieuw dorp: Scheerwolde, ongeveer halverwege Steenwijk en Blokzijl.

Het landschap van de jonge ontginningspolders kenmerkt zich door rechtlijnige, rationele verkavelingspatronen. Wegen en watergangen zijn op regelmatige afstanden aangelegd. 

Ontwikkeling van het gebied en het bedrijf de EURO HOEVE

1939 - Één van deze boerderijen werd gebouwd aan de Westerse Vaart en had een oppervlakte van 13.3 ha. Een mooi bedrijf wat eerst verpacht en binnen een half jaar in zijn geheel werd verkocht door de Staat der Nederlanden aan het jonge echtpaar Hendrik en Elske MAAT-NIEUWLAND, afkomstig uit Giethoorn.

Van mei 1940 tot mei 1963 hebben Hendrik en Elske Maat met hun gezin van 6 kinderen hier gewoond en geboerd.

1963 - Vanaf 16 mei 1963 hebben hun zoon Jan met zijn vrouw Bettie Maat-Oostindie hier het melkveebedrijf voortgezet en de naam gegeven van EURO - HOEVE.

1969 - Zij begonnen in 1969 met de Holstein fokkerij op hun bedrijf, welke daardoor een nationale bekendheid verkreeg. Het bedrijf groeide tot 120 Holstein melkkoeien in 1995 met daarbij 70 ha grond en werd toen mede gerund door hun zoon Edwin en zijn latere echtgenote Frances Petter.

1986 - Op 3 mei 1986 werd het auto-museum Histo-Mobil officieel geopend door mevrouw Aly Wieringa, toen directeur van de VVV Giethoorn. Het Histo-Mobil omvat bijna alles wat met historisch vervoer te maken heeft, zoals auto's, koetsen, rijtuigen, fietsen, motoren, schaatsen e.d.. Tevens een unieke collectie blikken speelgoed.

1995 - In dat jaar werd de 70 ha landbouwgrond behorende bij het bedrijf verkocht voor een natuurontwikkelings project. In de Ecologische hoofdstructuur in ons gebied moest er verbinding gemaakt worden met de natuurgebieden de 'WEERRIBBEN' & de 'WIEDEN'. Het melkveebedrijf werd verplaatst naar Portugal, waar de familie Maat, sinds 1987 ook al een melkveedrijf had. 

1996 - Na de opheffing van het melkveebedrijf werden er tot 2015 nog een 20 Lakenvelder fokkoeien met kalveren gehouden. Daarnaast zijn er een kudde Zwartbles-schapen aanwezig, die voor beweiding zorgen rond, voor en soms in het Arboretum. In een aanwezige schapen-boet kunnen de ooien aflammeren en verblijven de schapen om bijgevoederd te worden in de winter periode met sneeuw en slecht weer.

Al vanaf 1963 bestond er een grote liefhebberij voor bomen bij de familie Maat. En vanaf die periode zijn er rond het huis, rond de boerderij en later rond het Auto-museum altijd veel en bijzondere bomen geplant. En vanaf 1996 is deze hobby zich echt gaan ontwikkelen tot een echt ARBORETUM, c.q. HEEMPARK in een weiland van ongeveer 1 ha groot, grenzend aan het Histo-Mobil.

Eerst ging dat langzaam. maar door kennis vermeerdering, o.a. via een docent aan de RSG in Steenwijk en andere binnen- en buitenlandse Arboretums, is dat zich professioneler gaan ontwikkelen.

2008 - In het jaar 2008 waren er reeds een 50 tal verschillende bomen, afkomstig uit alle hoeken van de wereld. Maar er werd wel rekening mee gehouden dat de bomen moesten kunnen groeien en zich ontwikkelen binnen ons Nederlandse klimaat.

2015 - In 2015 bedroeg het aantal verschillende bomen en struiken meer dan 190. En komen er studenten, stagiaires, tuincentra en bezoekers uit het hele land om te zien wat zich hier voor unieks heeft ontwikkeld.

OOK U BENT WELKOM.

NA EEN AFSPRAAK KRIJGT MEN EEN RONDLEIDING, INFORMATIE en een INTERESSANT VERHAAL BIJ IEDERE BOOM.

M A A R, u kunt ook op eigen gelegenheid er bij langs gaan.

Want iedere boom is voorzien van een label met Latijnse- en Nederlandse naam.

Er wordt namelijk niet alleen informatie gegeven over bomen in het algemeen, maar ook bijvoorbeeld over bladeren, knoppen, bloemen en vruchten.

Not only does it give information about trees in general, but also about leaves, buds, flowers and fruits.

Ons motto:

Herinner gisteren,

Droom van morgen,

Maar geniet VANDAAG.

ONDERSTAAND 4 FOTO'S VAN EEN DUITS ARBORETUM WAAR WE VEEL MEE SAMENWERKEN

WORTEL HEBBEN WE ALLEMAAL,

MAAR BLOEIEN MOET JE LEREN

 "De stilte van de natuur heeft veel geluiden"

Jan Maat 1999

=================================================================

WIJ ORGANISEREN IN MAART 2019 voor de 21-ste keer een mooie reis naar de provincie ALENTEJO in PORTUGAL

&

EEN VAKANTIE-REIS in MEI 2019 naar de AZOREN en BEZOEKEN DAAR o.a. enkele BOTANISCHE TUINEN. INTERESSE ? ?

We doen dit al ruim 20 jaar. Geheel verzorgde reizen. Echt All-in !

KIJK EENS OP : www.portugal-vacantiereis.com

=================================================================

"In de natuur voelt de mens zich gezonder, eenvoudiger en meer waard"

Doelstelling 1

Het Arboretum in Giethoorn is een botanische tuin die gespecialiseerd is in het verzamelen van houtachtige gewassen zoals bomen en struiken. Dat gebeurt op een wetenschappelijk verantwoorde manier.  

Our arboretum represents a botanical garden, specialising in the collecting and nursing of trees and shrubs with a scientific, educative, recreative and economical purpose.

Doelstelling 1

Onze interresse gaat uit naar bijzondere bomen en heesters die minder bekend zijn, maar wel goed toepasbaar in ons klimaat.

Our interest goes out to particular trees and shrubs that are less know, but very well adapted to our climat.

Ontdek Nederlands mooiste tuinen en parken

Tuinen en parken, zoals ons Arboretum, waarin het Nederlandse botanisch erfgoed te bewonderen valt en waar u veel te weten kunt komen over de bouwstenen voor al het leven op aarde, zoals onder andere de bomen.

Een Arboretum of Heempark is steeds weer anders, steeds weer facinerend. Zo ook het Arboretum - Heempark in Giethoorn aan de Cornelisgracht bij de EURO-HOEVE. 

  • In het vroege voorjaar als de knoppen beginnen te zwellen en open barsten.
  • De periode er na wanneer de jonge bladen het licht opzoeken met hun frisse kleuren.
  • Vervolgens het bruisende gevoel van de jonge twijgen die willen groeien en richting de zon gaan.
  • Dan de bloei periode. Bij de fruitbomen, de Beverbomen, Rhododendrons, Azalea's en de kastanjes zeer uitbundig en kleurrijk. En vaak ook nog heerlijk geurend.
  • Maar dan daarna niet te vergeten alle zaden, vruchten, fruit, bessen, kastanjes, eikels, noten en vijgen die na de bloei er aan komen. Naast dat ze mooi zijn, is het ook allemaal voedsel voor mens en dier. Want zie de vogels er eens van genieten.
  • En dan de Herfst met al haar prachtige kleuren. Onweerstaanbaar mooi. Sommigem noemen het:

    The Indian Summer in Giethoorn'.

    +++++ JA DAAROM is het zo interessant om regelmatig langs te komen en in alle rust genieten van alles wat wij geplant en gepoot hebben. Een ieder die wil genieten is ten allen tijde welkom

Beleef de stilte

Een Arboretum of een Botanische tuin zijn vaak unieke locaties, waar het groen en stil is, zelfs midden in de stad. Bij uitstek geschikt om te recreëren, de natuur te beleven en tot rust te komen. Daarnaast kunt u - als u wilt - meer te weten komen over de rijkdom van onze plantenwereld en genieten van de diversiteit en schoonheid van de bomen en struiken.

Ontmoet de historie

De oudste Botanische tuin is de Hortus botanicus in Leiden, al ontstaan in 1590, gevolgd door de Hortus Botanicus Amsterdam in 1638 en kort daarna de botanische tuinen in Utrecht. Nog enkele bekende Arboretums in Nederland zijn die in Haren, Wageningen, De Lutte en Rotterdam. Deze eerste drie Nederlandse botanische tuinen behoren tot de tien oudsten ter wereld !

Maar natuurlijk valt er ook in de jongere tuinen en Arboretums veel te ontdekken en te beleven, waar onder ook het Arboretum/Heempark van de Euro-Hoeve in Giethoorn.

Ondervind en ontdek in de Nederlandse botanische tuinen, parken en arboretums het belang van bomen en planten voor onze wereld en voor de mensheid. Uw en onze gezondheid is er mee gediend met de aanplant en aanwezigheid van bomen. Laten we er zuinig op zijn en het blijven onderhouden en dan kunnen wij er nog lang van genieten en . . . . . . . 

TOT RUST KOMEN.

H E T L A A T S T E N I E U W S voor V A N D A A G:

(Wij stellen een reactie op prijs. Dat kun je doen via de laatste pagina van deze site, via contact ons.)

>>>> De datum van de eerste 'KIJK-DAGEN' in 2016 zijn bekend en zijn 8 en 9 juni 2019.

>>>> De datum van de tweede 'KIJK-DAGEN' in 2019 zijn 27 & 28 juli 2019.

* * * Op KIJK-DAGEN is een bijdrage van € 3.20 p.p verschuldigt. * * *

* * * Vrienden van het Arboretum-Giethoorn hebben ten allen tijde vrije toegang. * * *

Geniet van jezelf en van de natuur om je heen. Kom tot rust in ons Arboretum.

Vanaf 1 mei 2019 tot 1 november 2019 weer open voor het publiek, na afspraak.   

29-01-2016 - Cornus Mas <> Gele Kornoelje >< staat volop in bloei en zeer rijk

6-02-2016 - Photinia Fraseri "Red Robin" <> Glansmispel >< prachtige jonge bladscheuten

13-02-2016 - Lonicera Tatarica 'Alba' <> Tartaarse Struikkamperfoelie >< Al veel jonge bladeren

27-02-2016 - Lonicera Fragrantissima <> Struikkamperfoelie >< Een wortel met stok gekregen van Ymte Loff uit Wanneperveen. Bloeit en geurt bijzonder in de winter

4-03-2016 - Gröse Stuttgarter Giant plantuien gepoot

5-03-2016 - Eikels van de Quercus Ilex <> Steeneik in de grond gedaan

15-05-2016 - 8 zaden gepoot van de Ricinus Communis <> Wonderboom

30-05-2016 - 8 jonge spruiten v.d. Ricinus Communis <> Wonderboom komen boven

20-06-2016 de Robinia Pseudoacacia 'Flemor' <> Rode Acacia staat in bloei <> Super mooi ! !

05-08-2016 de Clerodendrum Trichotomum <> Pindakaasboom staat in bloei <> Verrassend !

15-09-2016 de Heptacodium Miciniodes <> Zevenzonenboom bloeit veel uitbundiger dan in 2015

Op 11-10-2016 een Acer Tataricum 'Ginnala <> Chinese Esdoorn gekocht van de RSG in Steenwijk 

Giethoorn, 1 februari 2019

Jan & Bettie MAAT

ONZE BOMEN WIJSHEID voor nu:


Een pad ontstaat

door er op te lopen (15-12-2015)


Door stormen

wortelt een eik dieper (20-01-2016)

Wilt u een bomen wijsheid met ons delen?

Reageer dan via de laatste pagina van deze site 

Wat nog op ons verlanglijstje staat :

Halesia Monticola - Sneeuwklokjesboom (15-20 m.)

Idesia Polycarpa - Oranjekers (4 m. en goed winterhard)

Ostrya Carpinifolia - Europese Hopbeuk (14-16 m.)

Morus Nigra - Zwarte moerbei (10-15 m.)

Quercus Ilex (Steeneik)

Arbutus Unedo "Rubra" - Aardbeiboom (3 m. en goed winterhard)

Ceratonia Siliqua - Johannes Broodboom

Carya Ovata - Witte Okkernoot (25-30 m.) Goed winterhard

Fagus Grandiflora - Amerikaanse Beuk (25 m.)

Fraxinus Americana - Amerikaanse Es (30-40 m.)

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Graag zien wij u terug op de website of in ons bomenpark, het Arboretum Giethoorn